Pracownik ochrony fizycznej bez licencji

Cena od: 0,00 zł


W cenie szkolenia

Autoryzowany instruktor   Autoryzowane materiały szkoleniowe
Certyfikat ukończenia szkolenia   Poczęstunek

Pracownik ochrony fizycznej bez licencji

Opis szkolenia:

Wychodząc naprzeciw zmieniającym się potrzebom rynku pracy, Polska Giełda Pracy Sp. z o.o. zaprasza na bezpłatne szkolenie ze stażem z zakresu Pracownik ochrony fizycznej bez licencji realizowane w ramach projektu Arena możliwości.

Szkolenie obejmuje 200h, w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne, obejmujące min. ochronę osób i mienia, samoobronę i techniki interwencyjne. Projekt zakłada dodatkowe szkolenia obowiązkowe: wsparcie w ramach Centrum Aktywizacji Zawodowej (dodatkowo 23-27h) oraz Pośrednictwo pracy  (dodatkowo 4h).

Szkolenia odbywać się będą wg szczegółowego harmonogramu ustalonego przed szkoleniem.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

– osób bezrobotnych (w tym 100% długotrwale bezrobotnych)

– uczących się lub zamieszkałych na obszarze subregionu radomskiego (zgodnie z KC)*

– również dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

Po zakończeniu szkolenia Realizator Projektu przewidział 3- lub 6ciomiesięczne płatne staże dla najaktywniejszych Uczestników Projektu**.

Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest dostarczenie do siedziby Biura Projektu w Radomiu kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych oraz ich pozytywna akceptacja przez Komisję Rekrutacyjną. Uwaga! Rezerwacja miejsca poprzez poniższy formularz nie jest jednoznaczna z przystąpieniem do projektu.

Dokumenty rekrutacyjne możliwe do uzyskania w Biurze Projektu w Radomiu przy ul. Traugutta 22 lub mailowo po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu 48 377-09-56.

W przypadku nie zebrania minimalnej ilości osób potrzebnej do uruchomienia grupy szkoleniowej, Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia szkolenia.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

* miasto Radom, powiat szydłowiecki, przysuski, kozienicki, radomski, lipski, zwoleński, białobrzeski;

** 6ciomiesięczne staże przewidziano dla osób niepełnosprawnych, dla pozostałych osób staże 3miesięczne; o dostaniu się na staż decydować będą wyniki przeprowadzanych testów, stopień motywacja i opinia doradcy zawodowego.

0
Więcej informacji:
Termin: 03 lutego 2014 - 20 kwietnia 2014
Lokalizacja: Radom
Kategorie szkolenia:

Rezerwacje

Online bookings are not available for this event.

Podobne szkolenia
  • No events in this category
  • Kontakt w sprawie nowych szkoleń:
    tel.: 81 743 84 00
    sprzedaz@gieldapracy24.pl

    Loading Map....